شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ سلام کسي اينجا هست که ارشد يا دکتراي شيمي داشته باشه لطفا اگه کسي هست زود جواب بهه
چي شد کسي نيست جواب بده
تسبیح دیجیتال
نکته سنج
رتبه 0
0 برگزیده
55 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
نکته سنج عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top